Norma PRO

Norma PRO

Złote narzędzie dla profesjonalistów

Złota Statuetka FAIR PLAY dla ATHENASOFT Nagroda Złoty Medal BUDMA dla programu Norma PRO Wyróżnienie Norma PRO - INTERBUD

Zalety programu Norma PRO

Norma PRO

  Szczegółowy opis

Każdy kosztorysant staje przed wyborem programu do kosztorysowania. Warto zaopatrzyć się w narzędzie, które jest proste w obsłudze, dostarcza szeroką funkcjonalność i pozwoli współpracować z innymi kosztorysantami. Norma PRO jest jednym z najbardziej rozbudowanych programów do kosztorysowania. Mimo obszernej funkcjonalności jest prosty w obsłudze i pozwala szybko wykonywać kosztorysy od podstawowych do bardzo skomplikowanych. Dzięki temu program zyskał największą popularność w Polsce. Program Norma PRO powstał w 2003 roku i nadal jest intensywnie rozwijany i dostosowywany do obowiązujących przepisów. Co kwartał do programu Norma wydawane są aktualizacje o nazwie Buduj z Głową.

Tworzenie kosztorysów:

  • Inwestorskich, ofertowych, powykonawczych, złożonych, wariantowych, kosztorysów wg FIDIC

Otwieranie plików:

  • Import przedmiaru z plików PDF – program daje możliwość importu (otwierania) przedmiarów z plików PDF
  • Import przedmiarów z innych programów do kosztorysowania
  • Zapis kosztorysów w wielu formatach – ath, XML (ath2), kst, prd, txt, csv

Katalogi:

  • Pełna baza katalogów norm typu KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP, AT, AL i innych
  • Rozbudowana i łatwa w obsłudze wyszukiwarka katalogów norm
  • Program daje możliwość tworzenia listy katalogów ulubionych, z których najczęściej korzystamy
  • Tworzenie katalogów własnych (pozycji niekatalogowych)

Działy:

  • W programie Norma PRO istnieje możliwość podzielenia kosztorysu na działy co powoduje przejrzystość kosztorysu

Zestawienia:

  • Rozbudowane zestawienia robocizny, materiału i sprzętu z filtrowaniem, w widoku zestawienia możemy podejrzeć w jakich pozycjach występuje dany narzut

Przedmiar:

  • Tworzenie pozycji z obmiarami złożonymi, co pozwala na prezentację wyliczeń w słupkach i umieszczanie komentarzy w wyliczeniach

Warianty:

  • Tworzenie kosztorysów zawierających warianty czyli tworzenie pozycji z kilkoma rozwiązaniami np. możemy przedstawić, że daną czynność możemy wykonać w dwóch różnych sposobach przy użyciu różnych materiałów. Warianty można tworzyć na poziomie działów, pozycji lub elementów RMS. (Program wstawia pozycję do kosztorysu, która posiada przykładowo dwa różne warianty, z których możemy wybierać tzn. np. dwa różne rodzaje cegieł (cegła dziurawka/cegła pełna)

Aktywacja / Deaktywacja:

  • Każdy element kosztorysu (dział, pozycja, nakład RMS) można aktywować i deaktywować. Deaktywowany element jest widoczny w kosztorysie, ale nie jest wliczany do wartości kosztorysu i nie jest widoczny w wydrukach

Rejestracja zmian:

  • Funkcja rejestracji zmian (wyróżniania kolorem, skreślenia i podkreślenia) przydatna przy dokonywaniu korekt lub sprawdzaniu kosztorysu (przez inspektora nadzoru i in.) - wszystkie zarejestrowane zmiany mogą być zaakceptowane lub cofnięte

Praca na kosztorysie:

  • W programie możemy łatwo edytować każdy z elementów np. zmianę ceny czy obmiaru

Szybkie tworzenie kosztorysów:

  • Wygodna praca na co najmniej dwóch kosztorysach jednocześnie, przenoszenie danych do nowego kosztorysu ze wcześniej wykonanych dokumentacji – stron tytułowych, pozycji, cen, nakładów RMS

Sprawdzanie kosztorysów:

  • Mechanizm służący do sprawdzenia poprawności kosztorysów

Porównanie kosztorysów:

  • Funkcja służąca porównywaniu dwóch dowolnie wybranych kosztorysów. Program porównuje kosztorysy i informuje nas o różnicach między jednym a drugim

Kosztorysy złożone:

  • Proste i sprawne łączenie kilku kosztorysów w jeden. Norma PRO automatycznie aktualizuje kosztorys główny gdy w jednym z kosztorysów składowych są wprowadzone zmiany

Rozliczanie wykonywanych robót:

  • Przedstawienie postępu robót z podziałem na okresy lub etapy

Excel:

  • Współpraca z programem Excel - przenoszenie danych metodą kopiuj/wklej
  • Możliwość dołączenia dodatku ATHExcel służącego do przenoszenia kosztorysów do Excela

Ceny:

  • Możliwość szybkiego wprowadzenia cen do kosztorysu
  • Dopasowanie ceny – funkcja służąca do szybkiego ustawienia wartości końcowej kosztorysu jaką chcemy uzyskać sterując robocizną, materiałem bądź sprzętem
  • Tworzenie własnych cenników na podstawie wycenionych wcześniej kosztorysów
  • Wycena na podstawie wcześniej wykonanych kosztorysów
  • Współpraca z dostępnymi bazami cenowymi

Drukowanie:

  • Bardzo rozbudowany i prosty w obsłudze system wydruku
  • Drukowanie zestawień i kosztorysów do formatu html
Norma PRO
Kurs kosztorysowania Norma PRO Kurs kosztorysowania z programem Norma PRO
Warszawa
- 23, 24, 25, 26 stycznia
- 6, 7, 8, 9 lutego
- 20, 21, 22, 23 lutego
- 13, 14, 15, 16 marca
- 3, 4, 5, 6 kwietnia
- 8, 9, 10, 11 maja
- 29, 30, 31 maja, 1 czerwca
Wrocław
- 30, 31 stycznia, 1, 2 lutego
- 27, 28 lutego, 1, 2 marca
- 27, 28, 29, 30 marca
- 24, 25, 26, 27 kwietnia
- 22, 23, 24, 25 maja
Poznań
- 8, 9, 10, 11 marca
- 17, 18, 19, 20 maja
Gdańsk
- 6, 7, 8, 9 marca
- 15, 16, 17, 18 maja
Bydgoszcz
- 8, 9, 10, 11 marca
- 17, 18, 19, 20 maja